The Anime Web

Сайт с учебна цел

Какво е аниме?

Аниме е анимация идваща от Япония. За разлика от нашите анимационни предавания, анимето може да бъде и за по възрастни след като историята може да бъде по завързана и сложна за разбиране, може да има кръв и рани, а също често се намира и смърт. Някои от аниметата са предназначени за тийнеджъри, деца, възрастни хора, а други за бизнесмени, певци, танцьори. Това зависи главно от сюжета на анимето.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started